تجهیزات ساخت در محل احداث

ساخت در محل احداث کارخانه یا سایت (ساخت درجا) که بنا بر شرایط کارفرما و تکنولوژی ساخت تعریف شده است برای گروهای مختلف از تجهیزات اجرا میگردد وجود امکانات On site construction و تجربه های موفق در استقرار و اداره ی کارگاه های موقت سابقه خوبی در کارنامه شرکت تقطیران گذاشته است از سوابق این شرکت میتوان به پروژه هایی نظیر طرح و توسعه نیشکر، خمیر مایه الکل کرمانشاه، انتی بیوتیک سازی ساری، صنایع شیمیایی ایران وکارخانه الجسر بحرین /پتروشیمی بوشهر / کلر پارس و... اشاره کرد.

Image