چشم انداز

با توجه به پشتوانه دانش تجربی کسب شده در طراحی و تکنولوژی های ساخت تجهیزات ثابت قدم بعدی ایجاد محصولات مشخص در سبد کالایی فروش میباشد تا اختصاصا به طراحی کاربردی و تولید تخصصی گروه تجهیزات HEAT RECOVERY بپردازد . این تجهیزات با اتکا به دانش فرآیندی خارجی و دانش ساخت کسب شده در شرکت تقطیران مستقیما به مرتفع کردن تمامی جوانب بهره برداری کارفرما یان منجر شود. لذا همکاری های خارجی با شرکت های معتبر صاحب تکنولوژی و توسعه موازی منابع انسانی از یک طرف و از طرفی دیگر گسترش توان سخت افزاری در دستور کار این شرکت قرار گرفته است .

استراتژی

با توجه به آن كه در صنعت ما (توليد كارخانه) نقش اصلي را علم و دانش تشكيل مي دهد‌‍، بنابراين:

الف) جذب نيروهاي تخصصي

ب) نهادينه كردن آموزش و وزن دهي اصلي در رشد نيروهاي انساني

ج)افزایش سهم مهندسی از ارزش افزوده پروژه ها

د)توسعه بازار منطقه ای برای بهره گیری از توان مهندسی و تجربی جهت که اصل دارایی میباشد