مشتریان تقطیران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت تبریز
مجتمع پتروشیمی مارون
مجتمع پتروشیمی مارون
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی مهاباد
پتروشیمی مهاباد
پتروشیمی جم
پتروشیمی جم
شرکت فولاد هرمزگان
شرکت فولاد هرمزگان
مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش
مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه اصفهان
شرکت مهندسی معادن و فلزات
شرکت مهندسی معادن و فلزات
شرکت نارگان
شرکت نارگان
مجتمع صنعتی اسفراین
مجتمع صنعتی اسفراین
شرکت بین المللی مهندسی ایران
شرکت بین المللی مهندسی ایران
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران
شرکت داروسازی کاسپین تامین
شرکت داروسازی کاسپین تامین
SAFF
SAFF
EIED
EIED