طراحی مهندسی

طراحی مکانیکی: شرکت تقطیران شامل دوبخش طراحی مکانیکی تجهیزات اعم از انواع مبدل های حرارتی، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و غیره با به کارگیری نرم افزار های بروز می باشد. طراحی و ساخت دستگاه ها و تجهیزات مختلف از جمله دستگاه استخراج اسانس فوق بحرانی، دستگاه استخراج مایع از مایع برای جدا سازی توفنیل اتیل الکل، استخراج اسانس به کم سوپر هیت، تولید پیل سوختی با همکاری سازمان انرژی های نو ایران، ساخت پایلوت گاز سنتز به روش غیر کاتالیستی با همکاری سازمان تحقیق توسعه پتروشیمی، بومی سازی مجموعه قطعات وتجهیزات واحد آنیلینگ مجتمع فولاد مبارکه از جمله استیل ورک، دیف یوزر، اینر کاور را می توان به عنوان بخشی از فعالیت های این واحد نا م برد.

طراحی سازه: در این بخش علاوه بر بهره گیری از نرم افزارهای طراحی تهیه نقشه های حین ساخت و اعمال الزامات استانداردی نیز صورت می پذیرد از جمله فعالیت های این بخش می توان به ساخت سوپر استراکچر حمل پاتیل مذاب، فیلتر بانک، انواع تیرکرین و انواع سازه های صنعتی اشاره نمود.

Image