ساخت و تولید

درابتدای فرآیند ساخت و تولید عملیات برش به روشهای مرسوم که عمدتا براساس تکنولوژی پلاسما میباشد صورت میپذیرد که با پشتیبانی دستگاههای برش اختصاصی برای بخشی از قطعات ساخته شده جهت sizing و opening بدنه کیفیت مطلوب حاصل میگردد. عملیات فرم دهی قطعات نیم ساخته به واسطه گستردگی ماشین آلات در گار گاه تقطیران به صورت مستقیم صورت میپذیرد تا سرعت عملیات و کیفیت را همزمان فرآهم سازد نیروهای جو شکار متخصص و آموزش دیده با گواهینامه های معتبر به همراه تکنولوژی های سخت افزاری مختلف که امکان جو شکاری های آلیاژی کروم و نیکل دار مقاوم به حرارت را فرآهم کرده است. از نقاط قوت سخت افزاری میتوان به تکنولوژی جوش پلاسما و اوربیتال اشاره کرد. تنش زدایی استرس های ناشی از عملیات فرمینگ و جوشکاری که بنا بر شرایط تجهیزات بر اساس روشهای کوره((PWHT ویبره ( (VSRو موضعی (LOCAL ) انجام میشود. امکانات ایجاد پوشش های آلیاژِی در نقاط بحرانی که به روش Clad overlay صورت میپذیرد که تماما با نیروهای متخصص بومی فرآهم شده است. در صورت سرویس تجهیزات در دمای بالا انجام عملیات refractory که علی الخصوص در تجهیزات فرآیندی reforming انجام میشود وجود پرسنل تایید شده بازرسی با گواهینامه هایی در سطوح مختلف و مهارت های بازرسی کمک کرده تا طراحی فرآیندهای بازرسی و الزامات کنترل کیفی که بر اساس استانداردهای تعریف شده ساخت و طراحی میباشد ممکن شود تا در مراحل پایانی تهیه کتابچه های بازرسی.

Image