نصب

نصب کلیه تجهیزات فرایندی ثابت در پروژه های مختلف از جمله ساخت و نصب فرمانتورهای واحد توسعه نیشکر، ساخت و نصب تجهیزات خمیر مایه الکل کرمانشاه، ساخت و نصب تجهیزات کارخانه بیستون، ساخت نصب و راه اندازی کارخانجات باریج اسانس کاشان، الجسر بحرین، الکامل کویت و غیره از جمله فعالیت های نصب و راه اندازی این شرکت می باشد

Image