پکیج اکسترکشن

شامل مجموعه بویلر،سپریتور،تاور،اراپوتر و پایپینگ می باشد.

Boiler:تولید مخازن چند جداره جهت بهره برداری در صنایع دارویی کشور تقطیران را به این داشت تا با گسترش دانایی و توانایی ساخت خود در این راستا بکوشد.این مهم سبب بر این گشت تا در زمینه ی تولید و طراحی انواع بویلر ها در استاندارد های ASME و DIN  وBS  مهارت لازم را کسب و قدرت تولید آنها را داشته باشد.ااز جمله تولیدات این شرکت می توان به بویلرهای ساخته شده برای شرکت قطار های مسافربری رجا نام برد.سیستم کاری آن احتراق داخلی توسط تزریق  سوخت به صورت پودر و جرقه زنی شمع باعث گرم کردن آب داخل کویل های بویلر می گردد.تعداد چهار ردیف کویل داخلی وظیفه ی انتقال آب وسپس بخا ایجاد شده را دارند. حرارت ایجاد شده به گونای است که در مدت دو دقیقه آب داخل کویل ها را به بخار 98% تبدیل می نماید.برای ایجاد این حرارت از سیستم کنترلی بسیار دقیق سروفیل استفاده  شده است.میزان فشار کارکرد 150 اسب بخار می باشد و بخار تولید شده جهت سیستم گرمایش و... داخل واگن های قطار استفاده می شود.سابقا بویلر ها توسط شرکت VAPOR  آمریکا ساخته می شود که اکنون این تجهیز به کمک مهندسین و نیرو های با تجربه ی  تولیدی تقطیران افتخار تولید آن را دارد.

 

crystallizer

 

Reactor