صنایع غذا، دارو و شیمیایی

براساس دانش بنیادی این شرکت قادر است به ارائه پکیج های کامل خطوط تولید عرقیات و اسانس های گیاهی و افشرده شازی براساس ظرفیت تولید تعیین شده و منابع انرژی مصرفی مورد نظر کارفا که شامل مجموعه تجهیزات :
Extraction tower / continues extraction machine / boiler / evaporator / condenser / / mixer / storage tank / spray dryer/ و ...... طراحی این تجهیزات بر پایه استانداردهای ASME ,TEMA , و تجربه های عملیاتی کسب شده میباشد

شرکت تقطیران عملا با طراحی و ساخت تجهیزات تولید اسانس متولد شد به نحوی که با سرمایه گزاری های مداوم در این صنایع و رصد پی در پی تکنولوژی های روز دنیا مفتخر به طراحی فرآیندی و مکانیکی تمامی تجهیزات این گروه شده است . نقطه برتری این تجهیزات کاربردی بودن آنها بر اساس بازخوردهای چندین ساله بهره برداران این صنعت میباشد و نگاه مهندسی اصولی به طول عمر و تضمین عملکردی این تجهیزات افزوده . این شرکت اخیرا موفق به طراحی و ساخت دستگاه continues extraction شد تا امکان استخراج تمامی اجزا شیمیایی تشکیل دهنده گلاب را استخراج نماید و به ثبت برساند

صنایع غذا، دارو و شیمیایی