صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

Transfer Line Exchangers:شامل 4 type مختلف که براساس نیاز کارفرما و شرایط کاربری طراحی و ساخته میشود
Tower &column:با در نظر گرفتن طراحی اینترنال ها در هر دو دسته پکینگ و سینی و تحلیل مکانیکی بدنه vessel تا وزن 300 تن که آلیاژ مصرفی متریال بدون محدودیت براساس دمای کاربری تعیین میگردد ساخته میشوند
Atmospheric storage Tank: این مخازن ذخیره درسه دسته سقف شناور داخلی و خارجی و ثابت بر اساس استاندارد API 650,620 طراحی و ساخته میشنود
Pressure vessel: مخازن تحت فشار با گستردگی بالای متریال های آلیاژی تا ضخامت 75 میلیمتر و وزن 200 تن ساخته میشود در انواع vertical, horizontal, jacketed, elliptical & hemispherical head type
Heat exchanger shell & tube:براساس نیاز مشتری و شرایط کاربری در دو گروه ثابت و شناور براساس استاندارد TEMA و ASME Sec 8 Div.2,1 طراحی و ساخته میشوند
Double pipe heat exchanger:در محدوده ASME طراحی میشوند و در دو نوع ساده و فین دار ساخته میشوند براساس شرایط کاربری و نیاز فرآیندی

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی