انگلیسی

تجهیزات و قطعات یدکی

هدف ما پیش از تمرکز در بازار صنعت احداث بازار تجهیزات یدکی برای واحد های در حال بهرهبرداری میباشد

ما با ردیابی تجهیزات مصرفی و شناخت کاربری فرآیندی آنها از یک و طرف دیگر آشنایی با نرخ استهلاک تجهیزات مبنای برنامه ریزی استراتژیک در تامین تجهیزات یدکی را تعیین کرده ایم تیم فنی و کیفی تقطیران میتواند در برنامه های توقف و تعمیرات کارخانه ها همراه با تیم تعمیرات و نگهداری کارفرما به ارزیابی تجهیزات مصرفی بپردازد تا با تعیین زمان دقیق و شرایط کلی تامین تجهیزات یدکی مشاوره کاملی در اخیتار کارفرما قراردهد . ما میتوانیم با ارایه راهکارهای تدارکاتی بلند مدت با کارفرما به عنوان شریک در تامین تجهیزات یدکی همکاری داشته باشیم تا بهترین کیفیت در تامین این دسته از تجهیزات را ارایه نماییم با صرف منابع اعتباری داخل و خارج از کشور و آگاهی از دوره زمانی تدارکات مواد و ساخت تجهیزات بهترین زمانبندی را برای تامین تجهیزات برنامه ریزی کنیم تا ریسک توقفات تولید و در دسترس بودن تجهیزات یدکی استراتژیک به موقع را مرتفع سازیم

  • پیش بینی فرصت تامین مواد مصرفی کیفی
  • تامین تجهیزات در زمان مقرر جهت حذف ریسک توقف تولید و امکان بهره برداری حداکثری از تولید
  • برنامه ریزی دقیق تعمیرات نگهداری تجهیزات تخصصی بر پایه دانش بنیادی
  • مشارکت در بازدید های دوره ای و ارزیابی فنی از وضعیت عمومی تجهیزات
لطفا شکیبا باشید