انگلیسی

سولفورزدایی

sulfur equipment

سولفورزدایی؛ الزامی برای افزایش تولید

قطعا با رشد تولید آهن اسفنجی و توسعه در بهره برداری های گسترده از معادن بیشتر در سطح کشور نیاز به واحد سولفورزدایی بیش از پیش در این صنایع احیا افزایش یافته است.

این شرکت با همکاری شرکت دانش بنیان خوارزمی اقدام به تشکیل کنسرسیوم تخصصی برای اجرای طرح های سولفورزدایی در چهار چوب EPC کرده است.

بهره گیری از دانش بنیادی در طراحی پایه و تفصیلی در کنار تکنولوژی و ظرفیت ساخت بالا و مدیریت اجرای پروژه و کیفیت رکوردار کاتالیست مصرفی قابلیت های عالی در ارایه راهکارهای سولفور زدایی ایجاد کرده است

راهکارهای پیشرفته در این طرح ها همزمان با بکارگیری حداکثری توان ایرانی به کارفرما امکان بهره برداری از کوتاه ترین زمان احداث و بیشترین پشتیبانی را داده است.

راهکارهای سولفور زدایی بر اساس آنچه نیاز کارفرما میباشد میتواند طی 3 روش متفاوت ارایه گردد :

 • 2+2 vessels parallel line
 • 2 vessel +1 back up vessel
 • 1 vessel + 1 back up vessel

محدوده اجرایی احداث واحد های سولفور زدایی در کنسرسیوم تقطیران-خوارزمی به ترتیب زیر میباشد:

 • شرکت خوارزمی :
   
 • Process engineering
 •  
 • Numerical modeling
 •  
 • Numerical modeling
 •  
 • Catalyst loading
 •  
 • Supervision on commicening
 • شرکت تقطیران :
   
 • Mechanical engineering
 •  
 • Equipment delivery
 •  
 • On site construction
 •  
 • QA supervision

از مزیت های سیتم سولفور زدایی تقطیران-خوارزمی :

 • کمترین میزان مشکلات فرآیندی در زمان بهره برداری
 • به صرفه ترین هزینه اجراء و قیمت تمام شده
 • طول عمر بالای جاذب سولفورزدایی
 • بهره گیری از راهکارها و تکنولوژی های کنترلی
 • خدمات پس از فروش
لطفا شکیبا باشید