انگلیسی

مهندسی و ارزیابی فنی

sulfur equipment

مهندسی

گستره مشتریان و تنوع محصولات از یک سو ، سهم بالای مهندسی از سوی دیگر موجب ایجاد زمینه ای برای ساختار مهندسی این شرکت بوده است

ما ضمن شناخت پایه ای تجهیزات HEAT RECOVERY صنایع فولاد و نفت و گاز و راهکارهای بنیادی طراحی طراحی آنها قابلیت طراحی تجهیزات تحت فشار و تحلیلهای بحرانی در چهارچوب استانداردهای ASME DIV2 ,API,DIN را به نحوی ایجاد کرده ایم که تمامی خروجی های محاسباتی و تحلیلی مطابق با درخواست کارفرما قابل ارایه باشد.

در طراحی سیالات تحلیل معادلاتی پایستگی جرم و انرژی که به اسم ناویر استوکس نشناخته میشوند و سایر تحلیل های مشابه جهت طراحی پایه ای جریان سیالات در تجهیزات مرتبط به کار گرفته میشوند قابل ارایه است.

نکته حایز اهمیت در طراحی تجهیزات داشتن اطلاعات تکمیلی از کاربری تجهیزات در فرآنید بهره برداری در کنار آگاهی به محدودیت های تعمیرات و نگهداری است تا تکنولوژی طراحی برپایه کاهش حداکثری دوره تعمیرات و هزینه های نگهداری تمرکز داشته باشد

درمجموع در نظر گرفتن کلیه فاکتورهای موثر در طراحی از مشخصات فنی تا شرایط نصب و نگهداری به کمک نرم افزارهای روز قابلیت خوبی یکجا در این شرکت تیجاد کرده است

ارزیابی فنی

ما این امکان را فرآهم کردیم تا خدمات ارزیابی فنی و مالی در احداث و ارتقاع واحدهای صنعتی که در محدوده دانش فنی این شرکت باشد را ارایه نماییم

  • به روز رسانی تجهیزات از بعد تکنولوژی طراحی و متریال پیشرفته
  • ارایه راهکارهای فنی در کاهش زمان و هزینه های تعمیرات نگهداری
  • افزایش ظرفیت های تولید
  • تطبیق انرژی های مصرفی روز با تجهیزات در حال بهره برداری
لطفا شکیبا باشید