انگلیسی

آهن و فولاد

صنایع آهن و فولاد

اساس ورود به ساخت تجهیزات صنعتی در شرکت تقطیران از صنایع فولاد شروع شد. سابقه طولانی بیش از 20 سال در عرصه تولیدات فولادی کشور شناخت خوبی از محیط بهره برداری و تجهیزات ایجاد کرده.

گستره مشتریان در سطح کشور

رویکرد افزایش راندمان تولید در نواحی مختلف صنایع فولاد درگاه ورود ما به مهندسی معکوس و بازنگری مهندسی تجهیزات بوده است به نحوی که در مقاطعی با ارتقاع متریال مصرفی عامل افزایش طول عمر و کارکرد تجهیزات و طبیعتا کاهش توقفات و هزینه های تعمیرات نگهداری شده است.

این شرکت در بخشهای مختلف صنایع فولاد از واحدهای احیا تا ذوب و ریخته گری ، نورد سرد و گرم سابقه حضور و تامین قطعات و تجهیزات یدکی را داشته به نحوی که سوابق ساخت تجهیزات به بیش از 1000 متریال کد رسیده است.

ما افتخار میکنم که با رویکرد مهندسی در ساخت تجهیزات یدکی و احداثی فولاد بالاترین سطح اطمینان عملکردی تجهیزات را ارایه دهیم این در حالی است که توسعه بعد مهندسی پایه و تفصیلی در بخش احیا این شرکت را به کسب دانش طراحی و تکنولوژی ساخت سیستم های رکوپراتور واحدهای احیا رسانده است.

لطفا شکیبا باشید