انگلیسی

غذا و دارو

صنایع غذا و دارو

شرکت تقطیران عملا در تامین نیازهای احداث کارخانه های تولید فرآورده های گیاهی ایجاد شد.

این شرکت در کارنامه خود سوابق احداث و راه اندازی چندین کارخانه تولید فرآورده های گیاهی در حوزه غذا و دارو در ایران و خارج از کشور دارد.

نکته حایز اهمیت دراین بخش از صنایع دانش تکنولوژی پروسسی و ارایه راهکارهای تکنولوژیک تولید درراه حل های نوآورانه برای ایجاد و حفاظت از محصولات با ارزش افزوده بالا در بخش های عطرسازی، آرایشی و بهداشتی، طعم دهنده ها، داروها

ما میتوانیم به شما از مراحل مطالعات طرح احداث وافزایش راندمان تولید بر پایه انرژی های مصرفی در دسترس تا طراحی فرآیند های مختلف زیر خدمات مهندسی و ساخت ، نصب و راه اندازی را ارایه نماییم :

Distillation, rectification, extraction, filtering, drying, evaporation

لطفا شکیبا باشید